Byť nezávislým od verejnej distribučnej siete je snom nejedného Slováka. Výroba vlastnej elektriny, a ešte k tomu ekologicky vďaka slnečnej energii, sa môže stať realitou, ak sa rozhodnete investovať do fotovoltaického modulu. Fotovoltaické panely sú možnosťou, ako sa stať výrobcom a zároveň dodávateľom svojho vlastného elektrického prúdu.

 

Vďaka národnému projektu Zelená domácnostiam môžu slovenské domácnosti žiadať o štátnu dotáciu na fotovoltaiku. Poukážku je možné získať na inštaláciu malého fotovoltaického zariadenia do 10kW. Pri dodržaní špecifických podmienok je možné získať aj bonus za akumuláciu elektriny, ktorú nespotrebujete a dodáte ju do verejného distribučného systému.

Oprávnené výdavky na fotovoltaiku

Aby ste predišli komplikáciám, je potrebné si ešte pred žiadosťou o dotáciu overiť, čo všetko je možné z poukážky uhradiť. Pri fotovoltaických moduloch môžete zo štátnej dotácie podľa portálu SIEA hradiť tieto komponenty a služby :

 • fotovoltické panely,
 • nosná konštrukcia,
 • mikromenič alebo striedač,
 • zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy,
 • regulátor nabíjania,
 • akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody,
 • riadiaca jednotka,
 • montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému,
 • montážne práce,
 • skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky.

Ak máte pochybnosti o oprávnenosti nákladov, pre istotu sa vopred informujte.

 

Maximálne hodnoty poukážky na fotovoltické panely

Hodnota poukážky a krytie nákladov má svoje presne stanovené limity. Pri fotovoltaike je to konkrétne:

 • 1200 EUR na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny,
 • 1200 EUR a 900 EUR na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2550 EUR na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny,
 • bonus, ktorý získate za akumuláciu elektriny, je 180 EUR/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín,
 • kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.